Nhạc Trữ Tình
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Rồi Mai Tôi Đưa Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Vọng cổ buồn Đào Anh Thư
Thích Ca Mâu Ni Phật Phương Mỹ Chi
Hoa Tím Người Xưa Kim Thoa (Hoa Hậu)
Lỡ Hẹn Hoàng Minh Thắng
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08