Nhạc Trữ Tình
Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Chuyện Vườn Sầu Riêng Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Chuyến đò không em Thùy Dương - Quốc Vũ
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Túy Ca Dương 565
Đón Mẹ Lên Chùa Bùi Tuyết Mai
Tình em Tháp Mười Trương Ngọc Thái
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10