Nhạc Trữ Tình
Tiền Nhật Khánh
Nỗi Nhớ Cha Trần Xuân
Lẻ Bóng Bảo Nguyên
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
Lá Diêu Bông Hoàng Minh Thắng
Bội bạc Lương Tấn Đạt
Lk Sao anh nỡ đành quên Dương Ngọc Thái - Nhiều Ca Sỹ
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Con Sóng Nghèo Tuấn Khương
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10