Nhạc Trữ Tình

Yêu Mãi Quê Hương Tôi Dương Hồng Loan
Chân Quê Từ Như Tài
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Sơn - vân My
Thôn Dã Chiều Hè NSUT Minh Quang
Phượng Hồng Đàm Vĩnh Hưng
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hồi Ức Lan Và Điệp Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nỗi Nhớ Cha Dương Hồng Loan
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

05
Thanh Xuân

Da Lab

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Cà Phê

Min.

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11