Nhạc Trẻ

Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Nàng Nhớ Chàng Mong Nhiều Ca Sĩ - Nam Chan
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Đứa Con Bất Hiếu Ngô Chí Cường
Lời Hứa La Hoàng Phúc
Đổi Tình Đổi Áo Lương Chấn Nam
Tomorrow Vũ Cát Tường
Rain Dickson
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường - Hưng Cao