Nhạc Trẻ

Hẹn Kiếp Sau Cảnh Minh
Vượt Đèn Đỏ Beat Right Tee - D D K
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Chơ Vơ Vũ Cát Tường
Ai Đó? Anie Như Thùy - Khánh Đala
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Đừng Buồn Em Nhé Bằng Cường
Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình
Tết Đong Đầy 3 Nhiều Ca Sĩ - MiA
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
06
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

07
Lỡ Say Bye Là Bye

Changg - Lemese

08
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

09
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

04
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

05
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

06
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

08
Tết Đong Đầy 3

Nhiều Ca Sĩ - MiA

09
13
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

14