Nhạc Trẻ
Mùa Xuân Ơi Đàm Vĩnh Hưng
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Thê Lương Phúc Chinh
I Love You So Much Trương Như Anh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Làm Vợ Anh Nhé (Live) Trịnh Đình Quang
Từng Yêu Triệu Thiên Hùng
Say Hola Nhiều Ca Sĩ - Zunni Hoàng Tùng Anh
Quy Luật Hana Cẩm Tiên
Đớn Đau Anh Vẫn Yêu Lương Chấn Nam
Sài Gòn Không Em Nhiều Ca Sĩ - Young V
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08