Nhạc Trẻ
Từng Yêu Triệu Thiên Hùng
Phút Luyến Lưu Hoàng Nhật Minh
Chuyện Tình Chàng Mù Lương Chấn Nam
Mừng Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Hiền Mai
Chỉ Là Hư Không Lương Chấn Nam
Đứng Cạnh Nỗi Đau Lương Chấn Nam
Đảo Xanh Minh Trang Lyly
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Cô Ấy Đã Từng Lương Chấn Nam
Nơi Anh Về (Cover) Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10