Nhạc Trẻ
Tìm Đến Nhau Trung Trần
Cháo Lòng T.R.I - Mint Chill
Tình Iu Ngủ Mê Nhiều Ca Sĩ - Anh VĂN
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
Tết Thì Sao Ta X2X - Duy Andy
Love At The First Sight Jay Kem - Andy OG
Hạ Ru Minh Trường
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Ngày Sầu Đêm Khóc TraTraiCay - Chicken M
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10