Nhạc Trẻ
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Say Goodbye Soobin Hoàng Sơn
Đón Xuân Bên Gia Đình Beat Doll Phan Hiếu - Lương Vỹ Hảo
Mình Anh Ôm Nỗi Đau Jay Min - Ron Vinh
MM Valentine Nhii - Khoai Đỗ
Maquiller Naggie - Zang
Cưới Thôi Masew - B Ray
Imma Boy Seven Lalaschool
Buông Xuôi Hy Vọng (A.W Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Ai Rồi Cũng Khác Hoàng Thiên Huy
Góc Khuất Đàm Vĩnh Hưng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10