Nhạc Trẻ
Ding Dong Pixel Neko - Nguyễn Kim Tuyền
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Hoa Tàn Hà Nhi
Ngày Mới KraziNoyze - Thỉm
Đừng Mang Cô Ấy Đi Lương Gia Hùng
Giá Như Em Hiểu Châu Khải Phong
Giống Một Ngày Hoàng Yến Chibi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10