Nhạc Trẻ

Ước Mơ Của Mẹ Văn Mai Hương
Sầu Tương Tư Nhật Phong
Dangerous Nhiều ca sĩ
14/2 Valentine Day Huỳnh Nhật Đông
Em Là Ai GoKKy - T-Golden
Thanh Xuân Của Em Beat Trung Tín - Vũ Hiếu Trung
Xuân Buồn Lương Chấn Nam
Ánh Nắng Trong Em Hồ Ngọc Hà
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10