Nhạc Trẻ

Quằng Lắm Em Ơi T Team - Kim Ngan FapTV
Thuốc Koo - MC 12
Hẹn Yêu Lương Chấn Nam
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Do For Love B Ray - Amee
Nếu Ta Không May Anh Tú - Lyly
Thầm Yêu Phùng Khánh Linh
La Beauté De Saigon Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Mãi Là Anh Em Tri Kỷ Trương Khải Minh
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

03
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

04
Nhớ người hay nhớ

Châu Đăng Khoa - Khói

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

07
Tình Yêu Màu Hồng

Xám - Hồ Văn Quý

08
Nhớ Người Hay Nhớ

Nhiều ca sĩ

10
Hóa Tương Tư

Anh Rồng

11
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

01
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

02
Nhớ người hay nhớ

Châu Đăng Khoa - Khói

03
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

04
Hóa Tương Tư

Anh Rồng

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Ép Duyên

Nam Anh - Yuni Boo

08
09
Tình Yêu Màu Hồng

Xám - Hồ Văn Quý

11
12
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

13