Nhạc Trẻ

Cho Anh Đi Lại Nhiều ca sĩ
Don't Make Me Chơi Vơi VicKyBraak - Twall
Tuổi Trẻ Nhiều Ca Sĩ - Tvision
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Nếu Quang Vinh - Quốc Thiên
ROSE Nhiều Ca Sĩ - BIM
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10