Nhạc Trẻ

Quay Lưng Mà Đi Lương Chấn Nam
Cưới Thôi Masew - B Ray
Sao Đổi Ngôi Đan Trường - Trung Quang
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Bye bye Lynk Lee
Em Ác Lắm Khánh Đơn
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Tsunami Anh Fire - Anh MAC
Giai Điệu Mùa Xuân Thái Bảo Trâm
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10