Nhạc Trẻ
Dù Đã Có Quang Vinh - Thảo Trang
Be The Men Hồ Quang Hiếu
Trust Beat CM1X - Freaky
Chắp Vá Hương Ly
Bạn Tình Ơi YuniBoo - Goctoi mixer
Ước Mơ Của Mẹ Văn Mai Hương
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10