Nhạc Trẻ

Tại Sao Trần Đình Tôn
Chia Tay Nguyễn Đình Chương
Ông Bà Anh (Piano) Lương Chấn Nam
Để Dành Hà Anh Tuấn
Cần Lắm (Ballad) Lương Chấn Nam
Thật Tuyệt Vời Cao Tùng Anh - Linh Na
Trăng Hoa Mai Tiến Dũng
Xa Lạ Nguyễn Hồng Ân
Trách Duyên Trời Trần Nguyễn Bảo Hân - Đoàn Quốc Vũ