Nhạc Trẻ
Luna Tùng
Cạn Pin D Mex - Hardy
Cơn bão lòng Lương Gia Huy
Colddern Beat SuperC - Wxrdie
Trust Beat CM1X - Freaky
Sunday Hiphop Cypher Nhiều Ca Sĩ - 16 Typh
Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn Lương Chấn Nam
Khác lạ Raditori
Say The Meep
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10