Nhạc Trẻ
Hãy Ở Lại Bên Tôi Trương Thế Vinh
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Đế Vương Đình Dũng
Cưới Thôi Masew - B Ray
Đêm Mình Em Beat Đỗ Quyên - Long B
INTERVIEW Cao Bá Hưng
Cô Ấy Đã Từng Lương Chấn Nam
Bad Thing MC GoKu - Anh LÁ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10