Nhạc Trữ Tình

Tiền và lá Kim Tử Long
Qua Cơn Mê Hà Anh Tuấn
Lạy phật Quan Âm Dương Đình Trí - Tốp ca
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Bài Ca Ngày Vu Quy Cao Sỹ Hùng
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Hái hoa rừng cho em Thùy Dương - Quốc Vũ