Nhạc Trữ Tình

Vợ Chồng Duyên Nợ Ba Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm
Hai Chuyến Tàu Đêm Phạm Bảo Khánh
Hai Mái Nhà Tranh Trần Thiện Khang
Anh Ba Đò Dương Ngọc Thái
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
Trở Về Khánh Trang
Tân Cổ Hòn Vọng Phu Trọng Phúc - Ngọc Huyền