Nhạc Trẻ
Từng yêu Phan Duy Anh
Thê Lương Phúc Chinh
4 Mùa Yêu Em Sĩ Chương
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Xuân Hoan Ca Nhiều ca sĩ
Em có yêu Trung Tự
Người Anh Yêu Châu Khải Phong
Oh Wow Mũi Né Pjnboys - Huỳnh James
Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau Tien Fami - Đoàn Minh Quân
Đi Để Trở Về Cover Huỳnh Quang Trí
Anh Ơi Ở Lại Cover Huỳnh Quang Trí
Cafe Em Hát Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10