Nhạc Trẻ
Chúng Ta Là Anh Em Hồ Quang Hiếu
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Kệ Mưa Lê Trọng Hoàng
Đêm Nguyện Cầu Hoàng Nghi Lâm
Mùa Xuân Ơi Sỹ Luân - JK Tuấn Minh
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Trò Đùa Tạo Hóa Hồ Quang Hiếu
Anh Có Thể Ôm Em ? anh Trí - D Empty
Họ Đâu Cần Tôi Lương Chấn Nam
Lỡ Yêu Nhiều Ca Sĩ - Tesz
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10