Nhạc Trẻ

Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu
Cưới Thôi Masew - B Ray
Một Giây Endless T - Rieki
Ai Đó Khác Anh Kul - anh Bel
Chúc Mừng Năm Mới V.M.O Band - Hải Ngân
Đừng Gọi Anh Dậy Phúc Du - 1989s Entertainment
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10