Nhạc Trữ Tình
Chờ Đông Ngọc Ký
Túy Ca Dương 565
Thói đời Đình Phước
Mưa cuối tuần Yến Phương
Cô hàng xóm Trần Xuân
Tình Đã Vụt Bay Lưu Ánh Loan
Bao Giờ Em Quên Ngọc Hân - Đoàn Minh
Em Vẫn Chờ Anh Lương Hà Mỹ Anh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10