Nhạc Âu-Mỹ
Can't Stop the Feeling! Justin Timberlake
Followers Nhiều Ca Sĩ - Martin Garrix
Magazines Anson Seabra
Remember Gryffin - Zohara
Memories Maroon 5
You Remind Me Gryffin - Stanaj
Seasons Of Love Idina Menzel
i can't see Thịnh Suy
Hot Stuff Y Thanh
Hurry Up! VYRA - SUNNEE
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10