Nhạc Trẻ
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Dĩ Vãng Phai Màu Khang Việt - Du Thiên
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Sài Gòn đêm nay Kasim Hoàng Vũ
Yêu Làm Chi Thủy Tiên - Noo Phước Thịnh
Xin Người Thứ Tha Lâm Chấn Huy
Anh Sẽ Chờ Edy Hiếu
Rồi cũng sẽ quên Vân Quang Long
Yêu Ai Cũng Sai Dương Nhất Linh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10