Nhạc Trẻ

Em Thương Ai Rồi Đinh Tùng Huy
Bão Đinh Tuấn Anh
Người Ơi Em Là Ai Bằng Cường
Đáp Án Của Bạn Chí Thành Danh
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
Xin Lỗi Thái Tuyết Trâm
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Nếu Chỉ Còn 1 Giây Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10