Nhạc Việt

Lý Đất Giồng Trang Anh Thơ - Sơn Đăng
Tình Bơ Vơ Mạnh Quỳnh - Thanh Thảo
Hoa trinh nữ Phương Anh
Dáng em Hà Duy Thái
Ai Là Người Thương Em GIANG NGUYỄN - Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10