Nhạc Trẻ
Ngày Một Người Đi Xa Koo - Gigi Hương Giang
Từ Em Mà Ra (Ballad) Lương Chấn Nam
Slow Dance Dangrangto
Phố Mùa Đông Hà Anh Tuấn
Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
Thanh Âm Vụn Vỡ August. Đỗ Hải Đăng
419 (Beat) Kara - Black P
Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn Văn Mai Hương - Bùi Anh Tuấn
Xanh Ngọt
Cô Nàng Hay Ghen Nhật Tinh Anh