Nhạc Trữ Tình
Nhớ Quê Từ Như Tài
Người giàu cũng khổ LÂM HOÀNG NGHĨA
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng - Quốc Thiên
Lý Mừng Xuân Phương Lan - Lưu Quang Bình
Không Hải Dương
Tình Bơ Vơ Trung Nhật - Hoàng Luân
Ngày Ấy Tuấn Quang
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Trái tim không ngủ yên Ái Vân - Anh Dũng
Duyên Phận Quỳnh Như