Nhạc Trữ Tình

Đò Sang Ngang Văn Hương
Ngày Buồn Long Nhật
Phận tơ tằm Bình Tinh - Khang Lê
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc
THƯƠNG ANH NHỚ ANH Nguyễn Kiều Oanh
Là Do Em Trần Thiện Khang
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tình Cố Hương Bảo Nguyên