Nhạc Trữ Tình

Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Đò Sang Ngang Văn Hương
Đoạn Tuyệt Ân Thiên Vỹ
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Đoạn Tuyệt Như Nguyệt
Buồn Trong Kỷ Niệm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tấm Ảnh Ngày Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Nhớ Nhau Hoài Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Khi Đã Yêu Đoàn Việt Phương
Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Gõ Cửa Cao Hoàng Nghi