Nhạc Trữ Tình

Con trai miền tây Khưu Huy Vũ - Vũ Luân
Trách ai vô tình Lương Tấn Đạt
Chuyện Tình Nghèo Kha Thi - Lương Hồng Chi
Thao Thức Vì Em Lâm Bảo Phi
Thăm Mẹ Dương Nghi Đình