Nhạc Trẻ

Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Thê Lương Phúc Chinh
Audition Lương Gia Huy
Ai Rồi Cũng Khác Hoàng Thiên Huy
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Diễn Viên Tồi Nhiều ca sĩ
Đừng Buông Tay Anh Khánh Phương
Cô Gái Bàn Bên Lynk Lee - Đen