Nhạc Trẻ

Phiêu Ca Hà Mai Hương
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ
Trò Đùa Châu Khải Phong - Quang Dang Tran
Sắp 30 Color - Anh Koo
Tháng Giêng Cypher Nhiều Ca Sĩ - Zugi
Cắn Rứt Hoàng Minh Thắng