Nhạc Trẻ
Quên Và Yêu Nhiều Ca Sĩ - ST Phương Nam
25 MSC
Đế Vương Đình Dũng
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Duyên Trời Lấy Chung Thanh Duy - Cowvy
Ta Cứ Yêu Đi Mà Beat Hoàng Ngọc Hà
Phận Duyên Lỡ Làng Phát Huy T4 - Truzg
Vì Yêu Mà Đến Nhiều Ca Sĩ - CTCD
Ta Vẽ Mùa Xuân Đinh Đaa - Min Min
Đời Kẹo Kéo Tô Tài Năng
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

08