Nhạc Trữ Tình

Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Tân Cổ Ngại Ngùng Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Chuyện Tình Cô Ba Cao Lãnh Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Anh Theo Vợ Bé Lưu Ánh Loan
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ
Ăn Năn Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Đò Sang Ngang Văn Hương