Nhạc Trữ Tình

Em Di Tren Co Non Dương Nghi Đình
Đêm Nhớ Người Tình Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Cafe Miệt Vườn Hồng Phượng - Long Hồ
Hai chị em Trung Hậu - Thụy Vân
Về quê em hát Trường Sơn
Chân Quê Từ Như Tài
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
Tiễn biệt Chí Trương
Sa mưa giông Tấn Tài