Nhạc Trữ Tình
Để Gặp Chúa Trong Đời Linh Mục Quang Lâm
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Ru Trọn Giấc Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con Đường Mang Tên Em Kha Thi - Cẩm Loan
Hồng Nhan Lê Sang
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Chú đại bi Phương Nghi
Con Mãi Thuộc Về Chúa Linh Mục Quang Lâm