Nhạc Trữ Tình

Trách Phận Trường Sơn - Kim Thư
Xuân Và Tuổi Trẻ Linh Mục Quang Lâm
Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Phận Làm Dâu Hồng Phượng - Hà Vân
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Bạc Liêu Chung Tình Phương Tử Long
Vu Lan Nhớ Mẹ Kim Ny Ngọc
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
Kẻ Điên Tuấn Quang
Được Tin Em Lấy Chồng Lý Hải - Hoàng Châu
Gọi Đò Làm Chi Đông Phương Tường
Ngày Buồn Hương Ngọc Vân
Đường Tình Đôi Ngã Dương Ngọc Thái - Mai Lan