Nhạc Trữ Tình

Cho Vừa Lòng Em ploong thiết
Tình Đời Mai Tuấn - Hoàng Châu
Mẹ Từ Bi Diệu Đan
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lưu Ánh Loan - Doãn Minh
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Biển Nỗi Nhớ Và Em Đàm Vĩnh Hưng
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
LK Tình Nghèo Có Nhau - Mộng Ước Đôi Ta Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ