Nhạc Trữ Tình
Mai Lỡ Mình Xa Nhau Trang Anh Thơ - Mai Tuấn
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Lối Thu Xưa Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Lối Cũ Quốc Quốc
Thầm yêu Quách Sỹ Phú
Hoa Mười Giờ Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
Tình Sầu Trăm Năm 1 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Mẹ Long Hồ