Nhạc Trẻ

Chuyện Anh Và Em Lương Chấn Nam
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Tình Thơ Thúy Hằng Hana - Tuan Raymond
Ước Nguyện Cao Quân Kiệt
Con Đường Màu Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
REEVES Nhiều ca sĩ
Bad Bảo Uyên - Hudii
Công Chúa Xuân Han Sara - Seachains
Cánh Hoa Nhài Trung Nghĩa
Em Yêu Anh Anh Khang - Thùy Chi
Mai Con Về Phạm Hồng Biển