Nhạc Trẻ

Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Sài Gòn Hôm Nay Mưa JSOL - Hoàng Duyên
Hoàng Duyên
Thích Thì Đến (Cover) Nguyễn Đình Vũ
Cũng Lâu Rồi Pyshu - Lynh Khúc
Tuyết Chưa Tan Lương Chấn Nam
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Mưa Lãng Du Lâm Onbi
1234 Nguyễn Đình Vũ
Tìm Nơi Đâu Võ Đăng Khoa