Nhạc Trữ Tình

Ngày Em Đi Quốc Đại
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Bậu Ơi Tuyết Vân Hà
Gặp Nhau Làm Ngơ Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Sến Lâm Sơn