Nhạc Trữ Tình

Hương Thầm Ngô Quốc Linh
Biển Tình (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
Giã Từ Bảo Nguyên
Túy Ca Trường Lê
Mèo Hoang Võ Hoàng Lâm
Lênh Đênh Phận Buồn Hương Ngọc Vân
Bến Đò Năm Xưa Hoàng Minh Thắng
Mực Tím Mồng Tơi Hà Gia Phúc - Mai Thu