Nhạc Trữ Tình

Ai Khổ Vì Ai Hồng Quyên
Chân Quê Quang Linh
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Mưa Nhớ Ngoại Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Hồn Quê Hoàng Châu
Nỗi Buồn Gác Trọ Đàm Vĩnh Hưng