Nhạc Trữ Tình

Thu sầu Như Ý
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
Cho Vừa Lòng Em Như Nguyệt
Tình Tuổi Ô Mai Trang Anh Thơ - Tuấn Vỹ
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bé Phạm Anh Thư
Đắng Cay Lưu Ánh Loan
Chúc Xuân Bảo Nguyên
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Trang Nhật Ký Quỳnh Như