Nhạc Trữ Tình

Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
Đám Cưới Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Lời Tình Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hai Ngã Rẽ Vũ Hoàng
Hồi Ức Lan Và Điệp Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nội tôi Nguyễn Minh Anh
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Thanh Ngọc Tiến
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh - Bảo Huy
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái