Nhạc Trữ Tình
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Tình ca đã qua 10 Nguyễn Đình Chương
Làm dâu miệt vườn Dương Đình Trí - Kha ly
Mãi Là Mẹ Hiền Dương Hồng Loan
Tình Lúa Duyên Trăng Thành Nguyên - Kim Linh
Day dứt Nguyễn Đình Chương
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Thành Phố Buồn Kim Yến - Đào Phi Dương
Chiều Đồng Quê Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tình Phụ Tử Duy Cường Bolero
Bà Năm Ngọc Sơn
Phố Hoa Hoàng Châu